array(27) {
 [0]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "7787"
  [1]=>
  string(22) "DR.Gans (Россия)"
  [2]=>
  string(2) "97"
  [3]=>
  string(30) "kuxonnye-mojki-drgrans-rossiya"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(28) " Производитель"
  [6]=>
  string(4) "7787"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "7787"
  ["name"]=>
  string(22) "DR.Gans (Россия)"
  ["products_count"]=>
  string(2) "97"
  ["slug"]=>
  string(30) "kuxonnye-mojki-drgrans-rossiya"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(28) " Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(4) "7787"
 }
 [1]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "7697"
  [1]=>
  string(27) "Florentina (Россия) "
  [2]=>
  string(3) "360"
  [3]=>
  string(10) "florentina"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(28) " Производитель"
  [6]=>
  string(4) "7697"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "7697"
  ["name"]=>
  string(27) "Florentina (Россия) "
  ["products_count"]=>
  string(3) "360"
  ["slug"]=>
  string(10) "florentina"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(28) " Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(4) "7697"
 }
 [2]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "10766"
  [1]=>
  string(23) "GranFest (Россия)"
  [2]=>
  string(3) "409"
  [3]=>
  string(25) "granfest-mojki-dlya-kuxni"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(28) " Производитель"
  [6]=>
  string(5) "10766"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "10766"
  ["name"]=>
  string(23) "GranFest (Россия)"
  ["products_count"]=>
  string(3) "409"
  ["slug"]=>
  string(25) "granfest-mojki-dlya-kuxni"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(28) " Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(5) "10766"
 }
 [3]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "10805"
  [1]=>
  string(22) "Granula (Россия)"
  [2]=>
  string(3) "170"
  [3]=>
  string(30) "kuhonnye-mojki-granula-rossija"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(28) " Производитель"
  [6]=>
  string(5) "10805"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "10805"
  ["name"]=>
  string(22) "Granula (Россия)"
  ["products_count"]=>
  string(3) "170"
  ["slug"]=>
  string(30) "kuhonnye-mojki-granula-rossija"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(28) " Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(5) "10805"
 }
 [4]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "7693"
  [1]=>
  string(21) "Lemark (Россия)"
  [2]=>
  string(2) "60"
  [3]=>
  string(21) "kuxonnye-mojki-lemark"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(28) " Производитель"
  [6]=>
  string(4) "7693"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "7693"
  ["name"]=>
  string(21) "Lemark (Россия)"
  ["products_count"]=>
  string(2) "60"
  ["slug"]=>
  string(21) "kuxonnye-mojki-lemark"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(28) " Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(4) "7693"
 }
 [5]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "7814"
  [1]=>
  string(23) "Marmorin (Россия)"
  [2]=>
  string(3) "133"
  [3]=>
  string(25) "marmarin-mojki-dlya-kuxni"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(28) " Производитель"
  [6]=>
  string(4) "7814"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "7814"
  ["name"]=>
  string(23) "Marmorin (Россия)"
  ["products_count"]=>
  string(3) "133"
  ["slug"]=>
  string(25) "marmarin-mojki-dlya-kuxni"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(28) " Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(4) "7814"
 }
 [6]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "7815"
  [1]=>
  string(21) "Matteo (Россия)"
  [2]=>
  string(2) "81"
  [3]=>
  string(23) "matteo-mojki-dlya-kuxni"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(28) " Производитель"
  [6]=>
  string(4) "7815"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "7815"
  ["name"]=>
  string(21) "Matteo (Россия)"
  ["products_count"]=>
  string(2) "81"
  ["slug"]=>
  string(23) "matteo-mojki-dlya-kuxni"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(28) " Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(4) "7815"
 }
 [7]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11675"
  [1]=>
  string(22) "MIXLINE (Россия)"
  [2]=>
  string(3) "190"
  [3]=>
  string(26) "mojki-dlya-kuxni-mixlineml"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(28) " Производитель"
  [6]=>
  string(5) "11675"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11675"
  ["name"]=>
  string(22) "MIXLINE (Россия)"
  ["products_count"]=>
  string(3) "190"
  ["slug"]=>
  string(26) "mojki-dlya-kuxni-mixlineml"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(28) " Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11675"
 }
 [8]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "21605"
  [1]=>
  string(21) "Seaman (Россия)"
  [2]=>
  string(3) "179"
  [3]=>
  string(12) "seaman-mojki"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(28) " Производитель"
  [6]=>
  string(5) "21605"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "21605"
  ["name"]=>
  string(21) "Seaman (Россия)"
  ["products_count"]=>
  string(3) "179"
  ["slug"]=>
  string(12) "seaman-mojki"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(28) " Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(5) "21605"
 }
 [9]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "7796"
  [1]=>
  string(29) "Акватон (Россия)"
  [2]=>
  string(2) "52"
  [3]=>
  string(24) "akvaton-mojki-dlya-kuxni"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(28) " Производитель"
  [6]=>
  string(4) "7796"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "7796"
  ["name"]=>
  string(29) "Акватон (Россия)"
  ["products_count"]=>
  string(2) "52"
  ["slug"]=>
  string(24) "akvaton-mojki-dlya-kuxni"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(28) " Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(4) "7796"
 }
 [10]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9648"
  [1]=>
  string(44) "Из искусственного камня"
  [2]=>
  string(3) "754"
  [3]=>
  string(24) "is-iskusstvennogo-kamnya"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(11) " Мойки"
  [6]=>
  string(4) "9648"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9648"
  ["name"]=>
  string(44) "Из искусственного камня"
  ["products_count"]=>
  string(3) "754"
  ["slug"]=>
  string(24) "is-iskusstvennogo-kamnya"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(11) " Мойки"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9648"
 }
 [11]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "21617"
  [1]=>
  string(12) "Медные"
  [2]=>
  string(1) "8"
  [3]=>
  string(21) "mednye-kuxonnye-mojki"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(11) " Мойки"
  [6]=>
  string(5) "21617"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "21617"
  ["name"]=>
  string(12) "Медные"
  ["products_count"]=>
  string(1) "8"
  ["slug"]=>
  string(21) "mednye-kuxonnye-mojki"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(11) " Мойки"
  ["itemID"]=>
  string(5) "21617"
 }
 [12]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "21606"
  [1]=>
  string(16) "Стальные"
  [2]=>
  string(3) "170"
  [3]=>
  string(41) "mojki-dlya-kuxni-iz-nerzhaveyushhej-stali"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(11) " Мойки"
  [6]=>
  string(5) "21606"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "21606"
  ["name"]=>
  string(16) "Стальные"
  ["products_count"]=>
  string(3) "170"
  ["slug"]=>
  string(41) "mojki-dlya-kuxni-iz-nerzhaveyushhej-stali"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(11) " Мойки"
  ["itemID"]=>
  string(5) "21606"
 }
 [13]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "21611"
  [1]=>
  string(37) "Встраиваемые сверху"
  [2]=>
  string(3) "125"
  [3]=>
  string(31) "mojki-dlya-kuxni-vreznye-sverxu"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(11) " Мойки"
  [6]=>
  string(5) "21611"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "21611"
  ["name"]=>
  string(37) "Встраиваемые сверху"
  ["products_count"]=>
  string(3) "125"
  ["slug"]=>
  string(31) "mojki-dlya-kuxni-vreznye-sverxu"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(11) " Мойки"
  ["itemID"]=>
  string(5) "21611"
 }
 [14]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "21615"
  [1]=>
  string(35) "Встраиваемые снизу"
  [2]=>
  string(2) "32"
  [3]=>
  string(48) "mojki-dlya-kuxni-dlya-vstrojki-snizu-stoleshnicy"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(11) " Мойки"
  [6]=>
  string(5) "21615"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "21615"
  ["name"]=>
  string(35) "Встраиваемые снизу"
  ["products_count"]=>
  string(2) "32"
  ["slug"]=>
  string(48) "mojki-dlya-kuxni-dlya-vstrojki-snizu-stoleshnicy"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(11) " Мойки"
  ["itemID"]=>
  string(5) "21615"
 }
 [15]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "21619"
  [1]=>
  string(26) "Интегрируемые"
  [2]=>
  string(2) "34"
  [3]=>
  string(52) "kuxonnye-mojki-dlya-ustanovki-vroven-so-stoleshnicej"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(11) " Мойки"
  [6]=>
  string(5) "21619"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "21619"
  ["name"]=>
  string(26) "Интегрируемые"
  ["products_count"]=>
  string(2) "34"
  ["slug"]=>
  string(52) "kuxonnye-mojki-dlya-ustanovki-vroven-so-stoleshnicej"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(11) " Мойки"
  ["itemID"]=>
  string(5) "21619"
 }
 [16]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "7816"
  [1]=>
  string(20) "Квадратные"
  [2]=>
  string(2) "62"
  [3]=>
  string(10) "kvadrtanye"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(11) " Мойки"
  [6]=>
  string(4) "7816"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "7816"
  ["name"]=>
  string(20) "Квадратные"
  ["products_count"]=>
  string(2) "62"
  ["slug"]=>
  string(10) "kvadrtanye"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(11) " Мойки"
  ["itemID"]=>
  string(4) "7816"
 }
 [17]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "7817"
  [1]=>
  string(14) "Круглые"
  [2]=>
  string(3) "147"
  [3]=>
  string(7) "kruglye"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(11) " Мойки"
  [6]=>
  string(4) "7817"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "7817"
  ["name"]=>
  string(14) "Круглые"
  ["products_count"]=>
  string(3) "147"
  ["slug"]=>
  string(7) "kruglye"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(11) " Мойки"
  ["itemID"]=>
  string(4) "7817"
 }
 [18]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "7820"
  [1]=>
  string(26) "Многоугольные"
  [2]=>
  string(3) "134"
  [3]=>
  string(12) "mnogougolnye"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(11) " Мойки"
  [6]=>
  string(4) "7820"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "7820"
  ["name"]=>
  string(26) "Многоугольные"
  ["products_count"]=>
  string(3) "134"
  ["slug"]=>
  string(12) "mnogougolnye"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(11) " Мойки"
  ["itemID"]=>
  string(4) "7820"
 }
 [19]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "7819"
  [1]=>
  string(16) "Овальные"
  [2]=>
  string(3) "129"
  [3]=>
  string(10) "ovalnye_2q"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(11) " Мойки"
  [6]=>
  string(4) "7819"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "7819"
  ["name"]=>
  string(16) "Овальные"
  ["products_count"]=>
  string(3) "129"
  ["slug"]=>
  string(10) "ovalnye_2q"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(11) " Мойки"
  ["itemID"]=>
  string(4) "7819"
 }
 [20]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "7818"
  [1]=>
  string(26) "Прямоугольные"
  [2]=>
  string(3) "818"
  [3]=>
  string(16) "prjamougolnye_wn"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(11) " Мойки"
  [6]=>
  string(4) "7818"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "7818"
  ["name"]=>
  string(26) "Прямоугольные"
  ["products_count"]=>
  string(3) "818"
  ["slug"]=>
  string(16) "prjamougolnye_wn"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(11) " Мойки"
  ["itemID"]=>
  string(4) "7818"
 }
 [21]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "7825"
  [1]=>
  string(14) "Угловые"
  [2]=>
  string(3) "128"
  [3]=>
  string(7) "uglovye"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(11) " Мойки"
  [6]=>
  string(4) "7825"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "7825"
  ["name"]=>
  string(14) "Угловые"
  ["products_count"]=>
  string(3) "128"
  ["slug"]=>
  string(7) "uglovye"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(11) " Мойки"
  ["itemID"]=>
  string(4) "7825"
 }
 [22]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "7826"
  [1]=>
  string(26) "С двумя чашами"
  [2]=>
  string(3) "350"
  [3]=>
  string(17) "s-dvumja-chashami"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(11) " Мойки"
  [6]=>
  string(4) "7826"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "7826"
  ["name"]=>
  string(26) "С двумя чашами"
  ["products_count"]=>
  string(3) "350"
  ["slug"]=>
  string(17) "s-dvumja-chashami"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(11) " Мойки"
  ["itemID"]=>
  string(4) "7826"
 }
 [23]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "21614"
  [1]=>
  string(15) "С крылом"
  [2]=>
  string(2) "61"
  [3]=>
  string(23) "kuxonnye-mojki-s-krylom"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(11) " Мойки"
  [6]=>
  string(5) "21614"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "21614"
  ["name"]=>
  string(15) "С крылом"
  ["products_count"]=>
  string(2) "61"
  ["slug"]=>
  string(23) "kuxonnye-mojki-s-krylom"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(11) " Мойки"
  ["itemID"]=>
  string(5) "21614"
 }
 [24]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "7828"
  [1]=>
  string(60) "С разделочной доской в комплекте"
  [2]=>
  string(1) "9"
  [3]=>
  string(33) "s-razdelochnoj-doskoj-v-komplekte"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(11) " Мойки"
  [6]=>
  string(4) "7828"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "7828"
  ["name"]=>
  string(60) "С разделочной доской в комплекте"
  ["products_count"]=>
  string(1) "9"
  ["slug"]=>
  string(33) "s-razdelochnoj-doskoj-v-komplekte"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(11) " Мойки"
  ["itemID"]=>
  string(4) "7828"
 }
 [25]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "10772"
  [1]=>
  string(39) "Florentina (Россия, Италия)"
  [2]=>
  string(3) "191"
  [3]=>
  string(26) "florentina-rossija-italija"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(53) "Смесители к кухонными мойкам"
  [6]=>
  string(5) "10772"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "10772"
  ["name"]=>
  string(39) "Florentina (Россия, Италия)"
  ["products_count"]=>
  string(3) "191"
  ["slug"]=>
  string(26) "florentina-rossija-italija"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(53) "Смесители к кухонными мойкам"
  ["itemID"]=>
  string(5) "10772"
 }
 [26]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "10776"
  [1]=>
  string(23) "GranFest (Россия)"
  [2]=>
  string(3) "189"
  [3]=>
  string(11) "granfest_yf"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(53) "Смесители к кухонными мойкам"
  [6]=>
  string(5) "10776"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "10776"
  ["name"]=>
  string(23) "GranFest (Россия)"
  ["products_count"]=>
  string(3) "189"
  ["slug"]=>
  string(11) "granfest_yf"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(53) "Смесители к кухонными мойкам"
  ["itemID"]=>
  string(5) "10776"
 }
}
Мойки для кухни и аксессуары к ним
Ванны, душевые кабинки и аксессуары для душевых
пн-сб с 9:00-19:00
info@vannaiya.ru
Обратный звонок
(пусто)
 
По цене
от до
руб.
+ Акции
+ Производитель
+ Страна
+ Длина, см
от до
+ Ширина, см
от до
+ Глубина, см
от до
+ Тип
+ Материал
+ Монтаж
+ Форма раковины
+ Цвет
+ Наличие крыла
+ Отверстие под смеситель
+ Установ. ширина, см
от до
+ Установ. длина, см
от до

 

Главная Кухонные мойки

Кухонные мойки

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1  2  3  4  5  6   ...  53   >

Кухонные мойки стальные и из искусственного камня

 


Корзина
Товар добавлен в корзину!